Changelog

Juni 2023


Nieuwe features

 • Service Hardening: Met deze nieuwe feature hebben wij een anti-tamper functionaliteit en een watchdog toegevoegd, die als de service crasht of stopt zichzelf opnieuw start. Dit kun je per systeem naar behoefte instellen, zo kun je een workstation anders instellen dan een fileserver of een Cloud Agent. (Lees meer in deTechnische notitie bij Service Hardening)

Fixes en verbeteringen

 • Verbetering bij het automatisch herstarten van de Agent.

Technische notitie bij Service Hardening

 • Functie:Je kunt voortaan instellen dat je een Agent Service die op het systeem draait, strenger kunt beveiligen. Dit doe je door upgraden van de feature Service Hardening. Daarvoor is een anti-tamper functionaliteit en een watchdog toegevoegd, die als de service crasht of stopt zichzelf opnieuw start.
 • Huidige situatie: Je krijgt nu standaard een melding wanneer de Agent langer dan 5 minuten gestopt is. Dit kunnen ook systemen zijn, die zijn uitgeschakeld. Na de update blijft dit gelijk, bij alle Agents staat hij dan ingesteld op ‘Alleen meldingen’.

De nieuwe feature wordt ingesteld in de tab ‘Beveiliging’ van de ‘Agent Instellingen’ onder het kopje ‘Agent service beveiligingsinstellingen’.

 • Upgraden: Als je gebruik gaat maken van de nieuwe feature, zijn er 2 nieuwe opties.
  Stoppen van Services wordt voorkomen: De Agent kan niet meer gestopt worden via de Windows Services.
  Stoppen van Services en achtergrondprocessen wordt voorkomen: De Agent kan niet meer gestopt worden via de Windows Services en er wordt een extra waakhond geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de Agent blijft draaien.

  NB: Wanneer het proces van deze watchdog wordt gestopt, wordt het systeem onmiddellijk opnieuw opgestart. Zorg ervoor dat u <agent install directory>\bin\watchdog.exe op de whitelist zet in uw virusscanner.

Als je meerdere Agents wilt instellen kan dat eenvoudig bij ‘Kopie
instellingen’. Voor de juiste instellingen bij nieuwe VDSS Agents,
kan de ‘Security template’ in het ‘Super User Menu’ gebruikt worden.

____________________

Mei 2023


Nieuwe features

 • Doordat jij als klant centraal staat en wij prioriteit geven aan jouw wensen, passen we onze ontwikkelingen daarop aan. Deze ontwikkelingen draaien eerst in tussenversies bij de klant, die het verzoek heeft ingediend. In deze nieuwe versie zijn al deze ontwikkelingen van de versies 09.07.xx samengevoegd. Zo komen alle nieuwe ontwikkelingen voor iedereen beschikbaar in deze nieuwe versie.
____________________

Maart 2023


Nieuwe features

 • Extra knop in ‘Alle gebeurtenissen’ pagina: ‘Make Report’. Hierdoor kan gezocht worden naar verschillende type acties van gebruikers binnen een gekozen tijdsbestek.
____________________


Fixes en verbeteringen

 • Meldingen kunnen gefilterd worden op mutated, deleted, listed en failed in de regels. Deze versie heeft een wijziging in de filtering van de listed meldingen, zodat de VDSS server minder data binnenkrijgt.
____________________

December 2022


Fixes en verbeteringen

 • Grote bestandsnamen worden correct verwerkt tijdens de monitoring.
 • De filtering met betrekking tot ‘listed’ en ‘uitgesloten’ meldingen in ‘Agent instellingen/ regels’ is verbeterd.
 • In Details is het mogelijk om het tijdsframe op te slaan. Dit tijdsframe geeft de periode waarin de historie meldingen worden getoond.
 • Tekstuele verbeteringen.
____________________

November 2022


Fixes en verbeteringen

 • Acties op bestanden, zoals mutated, opened of failed, kunnen genotificeerd worden of weggeschreven in ”alle gebeurtenissen”. Er kan ook gekozen worden om bestanden geheel uit te sluiten van de monitoring, wijzigingen worden dan niet bijgehouden. Dit is allemaal in te stellen bij de “regels”. De filtering van de acties op bestanden kan zeer gedetailleerd worden gedaan, zo kan bijvoorbeeld gefilterd worden op bestandsnaam, type actie, gebruikersnaam of IP nummer. De filtering op het type actie is verbeterd.
 • Bij alle VDSS Agents wordt in de user interface het type OS weergegeven. Door aanpassing in de GUI wordt Microsoft Windows Small Business Server 2011 correct weergegeven.
 • Performanceverbetering van VDSS Server en Agent
____________________

November 2022


Fixes en verbeteringen

 • Bestandsnamen of -paden met puntkomma’s (;) worden voortaan passend opgeslagen, hierdoor wordt er onder andere correct genotificeerd.
____________________

November 2022


Nieuwe features

 • VDSS kan meldingen versturen via SMS, Telegram en email. De emails werden verstuurd via MS Exchange server. Met deze nieuwe versie is het ook mogelijk om mails te versturen via mailjet (relay server)
____________________

November 2022


Nieuwe features

 • Naast de reeds bestaande mogelijkheden om meldingen te filteren op ‘mutated’, ‘opened’ ‘deleted’ en ‘listed’ is er nu ook de mogelijkheid om te filteren op ‘failed’.

Fixes en verbeteringen

 • Een VDSS server, geïnstalleerd op een andere harddisk als op C, verstuurt emails nu zonder problemen.
____________________

Oktober 2022


Fixes en verbeteringen

 • Performance verbetering: Server blijft niet meer wachten op de agent als deze al klaar is.
____________________

Oktober 2022


Fixes en verbeteringen

 • Voor het eenvoudig configureren van meerdere agents is de functie kopie instellingen. Bij het kopiëren van instellingen is het verversen van de agenttabel uitgezet.
 • Verbetering van de performance in kopie instellingen, Agent software en Agent verwijderen.
 • Verbetering van de performance bij het zoeken in alle gebeurtenissen.
 • Bij toevoegen van nieuwe gebruiker wordt het watermerk in de gebruikersnaam automatisch verwijdert.
 • Correcte weergave van de VDSS server in SUM/ Admin/ Licenties.
 • Verwijderde groep wordt voortaan ook verwijdert uit dash items.
____________________

Oktober 2022


Fixes en verbeteringen

 • Instellen van periode in alle gebeurtenissen werkt naar behoren. Hierdoor kan eenvoudig in een periode gezocht worden of een export over deze periode gemaakt.
____________________

September 2022


Fixes en verbeteringen

 • Database backup werkt nu met MySQL 8.0.
 • Database backup terugzetten vraagt nu om wachtwoord.
____________________

Augustus 2022


Fixes en verbeteringen

 • Security update in de VDSS Server services.
 • Vervaldatum van geblokkeerde en uitgesloten regels is geupdate en gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo wordt voortaan de leesbare datum in plaats van een getal weergegeven.
 • Taalkundige verbeteringen in de email, SMS en Telegram die je ontvangt.
 • Groepen worden bij verwijderen ook uit de meldingsgroepen gehaald.
 • Bij kopie instellingen werkt het configureren als nieuw en het kopiëren van de groepen beter.
 • Bij wijzigen van de VDSS Services naar handmatig starten bijv., ontvangt u een alarm. Als daarna de Service weer op automatisch wordt gezet ontvangt u een OK melding.
____________________

Juli 2022


Nieuwe features

 • Via de GUI kan het debug level van een Agent tijdelijk verhoogd worden, dit i.v.m. het verbeteren van de helpdesk / support.
 • Via de GUI kan er een zip opvraagd worden van een Agent, dit i.v.m. het verbeteren van de helpdesk / support. De Agent zal deze naar de server opsturen.
 • Het is mogelijk om een user name en een password op te geven bij de ‘Email Server Send Settings’ in de GUI.
Screenshot: Email Settings met user name en password.

Fixes en verbeteringen

 • Als een proces in alarm staat en je geeft aan dat dit een vertrouwelijk proces is, dan zal de Show ook op groen gezet worden.
 • ‘Alle Gebeurtenissen’ laden is versneld.
 • MySQL server is verhoogd naar versie 8.0.
 • Gemeten waarde bij ‘Meldingen’ begint niet meer een : teken.
 • Proces vertrouwelijk maken bij ‘Meldingen’ wordt tekstueel correct weergegeven.
 • Bij Files extra check ingebouwd dat een pipe teken niet mogelijk is.
 • Bij een bestand met een dakje in de naam, de automatische auditing verbeterd.
 • Bij Taal en Start scherm, in de ‘ Personalisatie’, heeft de keuzelijst geen lege optie meer. Bij ‘Alle gebeurtenissen’ werkt het zoeken ook met de alias van een Agent.
 • Bij ‘Regels’ werkt nu single quote in geblokkeerde, uitgesloten en gemelde regels.
 • Bij ‘Regels’ is de melding uitgebreidt als een regel dubbel aangemaakt wordt door de gebruiker.
 • Het is mogelijk om bij ‘Gebruikersmeldingen’ een telegram met minder dan 10 nummers toe te voegen.
 • Bij ‘Inventaris’ is de keuzelijst van de Agent heartbeat en basis aangepast, zodat er geen lege mogelijkheden zijn.
 • Bij ‘Kopie instellingen’ worden de verborgen meldingen nu ook goed gekopieerd.
Screenshot: ‘Verborgen Meldingen‘ in de ‘Kopie instellingen‘.
 • Start datum-tijd en Laatste melding bij ‘Agent Software’ worden nu ook gevuld.
 • Alleen meldingen die ouder zijn dan 24 uur worden standaard verwijderd.
 • Event Log security melding 1310 voorkomen, door aanpassen login procedure.
 • Paswoord wijzigen via ‘Account instellingen’ gaat nu zonder foutmeldingen.
 • Windows versies worden in ‘Inventaris’ duidelijker weergegeven.
 • Tijdsweergave dat een bestand meerdere keren gewijzigd is aangepast.
 • ‘Agent services’ communicatie verbeterd.
 • Oude backups opruimen verbeterd.
 • Windows 2022 betere weergave.
 • Bij het invullen van poort nummer in ‘Agent Software’, verdwijnt de vorige foutmelding.
 • Server scripts opgeruimd die niet gebruikt worden.
 • Server processen afhandeling verbeterd.
 • Agent scripts opgeruimd die niet gebruikt worden.
 • Bij installeren van de Server, betere check op MySQL administrator paswoord.
 • Bij installeren van de Agent, wordt bij het browsen van de installatie directory standaard VDSS als toevoeging geadviseerd.
 • Bij het installeren van de Agent in een directorie met spaties, wordt er geen foutmelding meer gegeven over de windows boot settings.
 • Bij installeren van de Agent is de setup.exe hernoemd, dit door incidentele library failures bij installatie.
 • Bij installeren van de Agent zijn voortaan ook punten en strepen in de naam toegestaan.
 • Bij installeren van de Agent is de Next knop pas te gebruiken wanneer akoord is gegaan met de ‘license terms’.
Sreenshot: Setup Wizard Agent.
 • Bij installeren van de Agent zijn de zichtbare commando boxen voortaan onzichtbaar.
 • Bij het verwijderen van een Agent wordt ook de update directory verwijderd.
 • Automatische monitoring van een directory die verdwijnt en er dan weer is, aangepast.
Screenshot: Melding van map die verdwijnt en er daarna weer is.
 • Bij ‘Inventaris’ is er een “Verversen uit” knop gekomen.
 • ‘Tijdsframe’ grafisch gebruiksvriendelijker gemaakt.
 • User Interface geschikt gemaakt voor grote omgevingen, bijv. listboxen vervangen door tabellen met zoek functie.
Screenshot: Grote omgeving.
 • Aantal tekstuele wijzigingen.
____________________

April 2022


Fixes en verbeteringen

 • Bij het upgraden van een “not responding agent” wordt de upgrade alsnog uitgevoerd, wanneer de Agent zich weer aanmeld.
 • Bij upgrade van veel Agents tegelijk worden de upgrades ingepland ter voorkoming van overbelasting.
 • Verborgen meldingen van een Agent worden weer getoond, als de Agent als nieuw wordt geconfigureerd.
 • Bugfix: bij installatie Agent met een alternatief installatiepad.
 • Bij een Agent upgrade, waarbij meerdere keren achter elkaar een upgrade is uitgevoerd zonder dat de Agent deze heeft opgepakt, wordt de laatst ingevoerde upgrade gebruikt.
 • Pagina Agent software wordt voortaan herladen bij upgrade Agent.
 • Bugfix: bij kopiëren van Agents worden de ransomware instellingen juist overgenomen.
 • Correcte meldingen in de upgrade log bij upgraden van Agent Software in Admin.
 • Verbeterde checks bij invoeren van een bestandsnaam en regels o.a. op lengte en vreemde tekens.
 • Correcte weergave VDSS melding op Nederlandstalige Windows
Screenshot: VDSS melding op Nederlandstalige Windows
 • Inhoudelijke en / of taalkundige verbeteringen.
 • Juiste weergave van alle Windows types in de inventaris.
____________________

Februari 2022


Nieuwe features

 • Performance verbetering VDSS server
 • Performance verbetering inventory pagina

Februari 2022

Patch 1

 • Bij upgrade agent naar versie 090609 wordt nu not responding melding gestuurd, als hij geen connectie kan maken met VDSS server.

Maart 2022

Patch 2

 • Controle bij invoeren filenamen verbeterd
 • Security en performance van de server verbeterd
____________________

Januari 2022


Nieuwe features

 • Agent up en agent down notificaties kunnen voortaan verborgen worden. Ze zijn nu niet meer zichtbaar
Screenshot: Link voor meldingen verbergen
 • De hidden notifications staan vervolgens in NUM /Agent settings / hidden notifications. Door hier op de link te drukken worden ze weer zichtbaar in Notifications en All Events.
Screenshot: List off all the hidden notifications
 • Bij Copy settings (in zowel NUM en SUM) kunnen deze hidden notifications gekopieerd worden naar andere agents.
____________________

December 2021


Fixes en verbeteringen

 • Als er geen IP adressen in quarantaine staan, wordt de firewall niet meer gecheckt.
____________________

December 2021


Nieuwe features

 • Two Factor Authentication toegevoegd. Met behulp van TOTP (time-based one-time password) wordt een tijdelijke inlogcode m.b.v. een algoritme gegenereerd, hierbij wordt de tijd gebruikt als één van de authenticatie factoren. Het is gratis in gebruik en een internet connectie is niet nodig.
 • Versie beheer agent, er wordt bij een agent versie voortaan aangegeven of het om debug (Dx) , ontwikkel (Ox), test (Tx) of acceptatie(Ax) editie gaat, waarbij x het versienummer van die editie is.
 • In het Agent Software en Agent Verwijderen scherm is duidelijk welke “Available Systems” de status “New” hebben, zodat je vooral in SaaS omgeving goed kunt zien welke systemen nog niet geconfigureerd zijn.
 • De velden checks bij processen zijn aangepast, zodat er minder fouten gemaakt kunnen worden
 • Een Linux agent blokkeert geen ip adressen, dit wordt aangegeven in de user interface met “–”
 • Als je “Melding wanneer de backup mislukt” uitzet, worden de groupen, notifcation template en de melding bij einde backup gedisabled.
 • Spatie uit service path variabele beschermd na security auditing, door quotes eromheen te plaatsen.
 • Notificaties worden nog steeds verstuurd, ook al bestaat de server_down status
 • Een kijk account kan geen processen in quarantaine zetten via het notifications scherm
 • Groepen die nog gebruikt worden in two-factor authentication, backup en op andere plaatsen kunnen niet verwijderd worden.
 • Meldingen sjabloon die nog gebruikt worden in two-factor authentication, backup en op andere plaatsen kunnen niet verwijderd worden.
 • Wanneer een systeem in Kopie Instellingen als Nieuw wordt geconfigureerd, zal ook de File Template aangemaakt worden. Daarnaast als je geen systemen hebt gekozen, komt er een waarschuwing.
 • Bij Sum/ Users / Meldingen is de checkbox bij notifications nu ook voorzien van de nieuwste styling.
 • De notificaiton template dag en nacht instellingen netter gestyled, zodat het niet meer verspringt en gebruiksvriendelijker is.
 • Holidays aangepast aan de nieuwste styling.
____________________

Oktober 2021


Nieuwe features

 • Definitief verwijderen van bestanden wordt genotificeerd.
____________________

Oktober 2021


Fixes en verbeteringen

 • Directories kunnen geheel uit de monitoring worden gehaald via het rules menu, om te zorgen dat deze niet in de rapportage of SIEM systeem terecht komen, bijv. een tmp directory.
 • Ransomware settings kunnen voortaan per file worden ingesteld i.p.v. voor de gehele agent.
 • Bij alle gebeurtenissen kun je d.m.v. “Herlaad Uit”knop het herladen uitzetten, zodat je rustig de data kunt analyseren.
Sreenshot: Alle gebeurtenissen met nieuwe knop “Herlaad Uit”
 • In het Copy Settings scherm is duidelijk welke “Available Systems” de status “New” hebben, zodat je vooral in SaaS omgeving goed kunt zien welke systemen nog niet geconfigureerd zijn.
 • In het Copy Settings scherm is het nu mogelijk om alle instellingen te verwijderen en het systeem als status “New”, waarna je het systeem geheel opnieuw kunt configureren. Vooral in SaaS omgeving kan dit een handig zijn.
 • In het Normal User Menu zijn twee knoppen toegevoegd met daarin alle gebeurtenissen en meldingen van het systeem waarmee je werkt. Zodat je in het Normal User Menu snel toegang hebt tot informatie over dat systeem.
Screenshot: In Agent instellingen de extra knoppen met Meldingen en Alle gebeurtenissen voor deze agent
 • In VDDS Show wordt per folder aangegeven hoeveel agents er achter zitten.
 • Ter voorkoming van een lawine aan notificaties is de volgende feature ingebouwd: Wanneer een Agent een process in quarantaine zet, maar deze maar blijft proberen op te starten, komt er voortaan twee keer een melding dat hij probeert te starten en daarna één melding per 15 minuten hoevaak hij het geprobeerd heeft.
 • In Copy Settings is een “wait a moment” ingebouwd als de actie langer duurt dan 4.
 • Inventory heeft een “Herlaad” knop, zodat bij installatie van een nieuwe agent er niet op de automatische refresh hoeft te worden gewacht.
 • Wanneer de groepen van een agent gekopieerd worden, wordt dit nu correct gekopieerd, zonder dat er een oude groep blijft staan.
 • Notificatie settings blijven nu aanwezig ook na het deleten van een agent.
 • Agent verwijderen heeft een “Herlaad” knop, zodat je bij verwijderen niet op de automatische refresh hoeft te wachten.
 • Je kunt in het Copy Settings menu de templates niet meer verwijderen.
____________________

September 2021


Fixes en verbeteringen

 • Het versturen van telegram berichten loopt niet meer vast bij notificeren aan reeds verwijderde groepen.
 • De berichten in de mails en telegram meldingen zijn taalkundig verbeterd.
____________________

November 2021


Nieuwe features VDSS

 • Update van Agents kan nu ook via een beveiligde verbinding.
Screenshot: Update agent
 • Agent is aangepast, zodat bij drukte de Agent zich ook blijft aanmelden bij de server.
 • Agent kan geïnstalleerd worden via MSI installer.
 • Server performance verbeterd wanneer een Agent niet reageert.
 • Bij het toevoegen van files aan de monitoring worden de auditing settings automatisch aangepast.
 • Agent software kan gedownload worden vanuit de user interface.
 • Betrouwbare processen/applicaties en IP adressen zijn rechtstreeks vanuit het meldingen scherm uit quarantaine te halen.
Screenshot: direct link in meldingen
 • Quarantaine mogelijkheden toegevoegd.
 • Paginanummering verbeterd in alle gebeurtenissen en meldingen scherm.
 • Groep instellingen van een Agent kunnen nu ook gekopieerd worden naar andere Agents, vanuit het super user menu.
Screenshot: groepen in kopie instellingen
____________________

mei 2021


Nieuwe features VDSS 09.06.00

 • Telegram: Het is nu naast email en sms ook mogelijk om via Telegram notificaties te ontvangen. Telegram lijkt erg op WhatsApp, het is een applicatie waarmee je met elkaar kunt communiceren en foto’s, berichten, etc. kan versturen. Waar WhatsApp zich echter kenbaar maakt met je gsm, heb je voor Telegram een account nodig. Dit zorgt ervoor dat Telegram gemakkelijk op veel apparaten kan worden gebruikt en niet alleen op de mobiel.
Screenshot: gebruikersmeldingen in Email, SMS en Telegram
 • Extra informatie in personal settings: Hier is informatie opgenomen, zodat in 1 oogopslag te zien is van welke groep je lid bent en tot welke componenten je welke rechten hebt.
Screenshot: Extra informatie in personal settings
 • Dashboard: In het dashboard kan nu ook de “Show”, “meldingen” en “alle gebeurtenissen” pagina’s opgenomen worden. Deze kunnen gerouleerd worden getoond in het dashboard samen met andere Dash-items.

Fixes en verbeteringen VDSS 09.06.00

 • De personal settings hebben een nieuwe layout gekregen en zijn verhuisd van het Normal User Menu naar de rechter bovenkant van het scherm.
Screenshot: Vernieuwde personal settings
 • Als de auditing settings verkeerd zijn ingesteld, wordt voortaan een alarm verstuurd en ook een ok als deze worden gecorrigeerd.
 • Kalender heeft een nieuwe stijling.
 • De mapnaam voor het groeperen van componenten, kunnen nu worden aangepast.
 • De POC (proof of concept) start in https.
 • Bij white label wordt de juiste naam nu weergegeven bij de backup procedure.Verbeterde veldcontrole in tijdsframe en vertrouwde processen.
 • Bij een herstart wordt de foutmelding “wrong license” een paar seconden uitgesteld.
 • Bij toevoegen van bestandsnamen in Agent instellingen, worden ingevulde bestandsnamen ingevoerd en lege bestandsnamen genegeerd.
____________________

december 2020

Changelog VDSS 09.05.07


Kleine aanpassing VDSS 09.05.07

 • aanpassing van VDSS voor white labeling Cyber Data Defense
____________________

14 december 2020

Changelog VDSS 09.05.06


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.06

 • In de vertrouwde processen windows wordt de backslash nu ook in de database weggeschreven
____________________

7 december 2020

Changelog VDSS 09.05.05


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.05

 • Nieuwe gebruikersinterface
Meldingen in VDSS
 • Ondersteuning van Linux en macOS
 • De kleuren van de VDSS User Interface zijn per gebruiker instelbaar en gemoderniseerd. Hiermee kan elke gebruiker zijn eigen kleur kiezen voor alarmen
____________________

Mei 2020

Changelog VDSS 09.05.04


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.04

Afbeelding: New agent tag
 • Kopiëren van instellingen mogelijk gemaakt naar andere Agents
 • Encryptie/Security gericht aangepast
 • Ook bestanden zonder punt worden gemeld bij verwijderen
 • Placeholders geplaatst in tekstvlakken met daarin voorbeelden
 • Status bij het handmatig starten van de backup wordt continue weergegeven
 • Status bij een upgrade van Agents wordt weergegeven
 • Gebruiker die met applicatie werkt krijgt een popup als deze gestopt wordt wegens ransomware dreiging
 • Waarschuwing als je email of sms bij gebruiker invult, maar het is niet geconfigureerd
 • Bij het aanklikken van de helpdocumentatie in de Show zullen de groepen niet meer inklappen
 • From Email ID is geen verplicht veld meer
 • Tekstueel is de filtering van files veranderd in de User Interface naar regels ( geblokkeerde en altijd gemelde meldingen)
 • File Audit alarm blijft staan totdat file verwijderd is uit monitoring of de settings goed gezet zijn
 • Index Out of Range melding als Sessie has expired verholpen
 • Wisselen in Show Detail pagina verbeterd tussen verschillende Agents
 • De Y-as wordt goed onthouden bij meerdere regels met dash items in het dashboard
 • Help documentatie is uitgebreid
____________________

Maart 2020

Changelog VDSS 09.05.03

Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.03

 • Bij toevoegen folder / bestand in de monitoring worden automatisch de Auditing Settings gecheckt
 • Als een file niet correct in de monitoring is gezet, volgt nu een OK als alle settings wel juist zijn.
 • Failed Logins worden nu gemeld met een Alarm status
 • Show geeft ook Warnings weer, naast OK en Alarm
 • OK melding bij starten van de Agent
 • De melding van een missing file wordt 1 keer verstuurd door de Agent
 • Bij Edit, Delete en Help icoontjes wordt ondersteunende tekst getoond
 • De balken in de Show zijn nu in zijn geheel clickable
 • Pointer verschijnt bij hovering over de login knop
 • In het Super User Menu is Dashboard verandert in Dashboard Items
 • Ransomware Settings tab heet nu Ransomware
 • Licentie Check van de Server bij opstarten is robuuster
 • Standaard sorteringen voor nieuwe gebruikers aangepast
 • Read license knop van de Agent setup werkt
 • Gebruikersnaam blijft hoofdletter gevoelig bij het verwijderen uit een groep
 • Na installatie van de Server worden de installatie logfiles verwijderd
 • Agent ontvangt altijd de Server Key voor een foutloze communicatie
 • Tijd bij bestandsmeldingen is accurater
 • De Service van de VDSS server is verbeterd, zodat herstart Windows server niet meer nodig is
 • Help link gefixt in Super User Menu en Dashboard Items
 • Help documentatie is uitgebreid

December 2019

Changelog VDSS 09.05.02

 • Ondersteuning voor white labeling

November 2019

Changelog VDSS 09.05.01

Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.01
 • Meldingenscherm is grafisch aangepast
  meldingenscherm
  Screenshot: meldingenscherm
 • Ransomware notifications die geacknowledged zijn, zullen niet meer verwijderd worden, maar blijven totdat het gevaar geweken is
 • Nieuwe gebruikers kunnen reports aanmaken
 • Na het instellen van een periode bij reports, werkt voortaan alleen de handmatige refresh. De automatische refresh wordt dan uitgeschakeld
 • Report Refresh rate persoonlijk instelbaar
  persoonlijke instellingen
  Screenshot: persoonlijke instellingen Refresh Rate
 • De juiste status wordt opgeslagen in reports, ook als een actie op je bestanden niet genotificeerd wordt via email of sms
 • Bij het starten van een VDSS Agent, wordt dat als status OK genotificeerd
 • Hash file op Agent wordt niet meer groter
 • In de lijst met processen die gestopt worden, worden alleen de verantwoordelijke (child) processen getoond
  killing processes
  Screenshot: Killing processes in Details scherm
 • Wanneer een Firewall regel wordt gewijzigd, zal dit ook in de User Interface bijgewerkt worden
 • Bestanden zonder punt worden nu als Files of Directories behandeld, Agent meldt dit nu
 • Performance verbeterd als Meldingen tabel meer dan 1 miljoen records bevat
 • Performance verbeterd als er meer dan 80 miljoen records opgeslagen zijn
 • Performance verbeterd als er complete disken in bewaking worden
 • Opgenomen, zonder opgave van belangrijke bestanden op deze disk

Oktober 2019

Changelog VDSS 09.05.00
Nieuwe feature VDSS 09.05.00
 • Upgraded Encryptie

September 2019

Changelog VDSS 09.04.00
Nieuwe feature VDSS 09.04.00

Ransomware

 • Ransomware wordt ter plaatse gestopt
 • Werkstations worden geblokkeerd door de firewall wanneer een ransomware attack wordt gedetecteerd
 • Processen (in latere gevallen ook de parent processen) zullen onmiddellijk worden gestopt, wanneer gevoelige gegevens worden aangevallen
 • Mogelijkheid om vertrouwde processen en vertrouwde IP-adressen op te geven

ransomware detectie

Screenshot: killing process and randsomware attack in notifications

Fixes en verbeteringen VDSS 09.04.00
 • Upgrade van gebruikersinterface voltooid
 • MSSQL vervangen door localDB
 • Slashes in bestandsinstellingen worden opgeslagen in database met /