Changelog

April 2022

Changelog VDSS 09.06.10


Fixes en verbeteringen

 • Bij het upgraden van een “not responding agent” wordt de upgrade alsnog uitgevoerd, wanneer de Agent zich weer aanmeld.
 • Bij upgrade van veel Agents tegelijk worden de upgrades ingepland ter voorkoming van overbelasting.
 • Verborgen meldingen van een Agent worden weer getoond, als de Agent als nieuw wordt geconfigureerd.
 • Bugfix: bij installatie Agent met een alternatief installatiepad.
 • Bij een Agent upgrade, waarbij meerdere keren achter elkaar een upgrade is uitgevoerd zonder dat de Agent deze heeft opgepakt, wordt de laatst ingevoerde upgrade gebruikt.
 • Pagina Agent software wordt voortaan herladen bij upgrade Agent.
 • Bugfix: bij kopiëren van Agents worden de ransomware instellingen juist overgenomen.
 • Correcte meldingen in de upgrade log bij upgraden van Agent Software in Admin.
 • Verbeterde checks bij invoeren van een bestandsnaam en regels o.a. op lengte en vreemde tekens.
 • Correcte weergave VDSS melding op Nederlandstalige Windows
Screenshot: VDSS melding op Nederlandstalige Windows
 • Inhoudelijke en / of taalkundige verbeteringen.
 • Juiste weergave van alle Windows types in de inventaris.
____________________

Februari 2022

Changelog VDSS 09.06.09


Nieuwe features

 • Performance verbetering VDSS server
 • Performance verbetering inventory pagina

Februari 2022

Patch 1

 • Bij upgrade agent naar versie 090609 wordt nu not responding melding gestuurd, als hij geen connectie kan maken met VDSS server.

Maart 2022

Patch 2

 • Controle bij invoeren filenamen verbeterd
 • Security en performance van de server verbeterd
____________________

Januari 2022

Changelog VDSS 09.06.08


Nieuwe features

 • Agent up en agent down notificaties kunnen voortaan verborgen worden. Ze zijn nu niet meer zichtbaar
Screenshot: Link voor meldingen verbergen
 • De hidden notifications staan vervolgens in NUM /Agent settings / hidden notifications. Door hier op de link te drukken worden ze weer zichtbaar in Notifications en All Events.
Screenshot: List off all the hidden notifications
 • Bij Copy settings (in zowel NUM en SUM) kunnen deze hidden notifications gekopieerd worden naar andere agents.
____________________

December 2021

Changelog VDSS 09.06.07


Fixes en verbeteringen

 • Als er geen IP adressen in quarantaine staan, wordt de firewall niet meer gecheckt.
____________________

December 2021

Changelog VDSS 09.06.06


Nieuwe features

 • Two Factor Authentication toegevoegd. Met behulp van TOTP (time-based one-time password) wordt een tijdelijke inlogcode m.b.v. een algoritme gegenereerd, hierbij wordt de tijd gebruikt als één van de authenticatie factoren. Het is gratis in gebruik en een internet connectie is niet nodig.
 • Versie beheer agent, er wordt bij een agent versie voortaan aangegeven of het om debug (Dx) , ontwikkel (Ox), test (Tx) of acceptatie(Ax) editie gaat, waarbij x het versienummer van die editie is.
 • In het Agent Software en Agent Verwijderen scherm is duidelijk welke “Available Systems” de status “New” hebben, zodat je vooral in SaaS omgeving goed kunt zien welke systemen nog niet geconfigureerd zijn.
 • De velden checks bij processen zijn aangepast, zodat er minder fouten gemaakt kunnen worden
 • Een Linux agent blokkeert geen ip adressen, dit wordt aangegeven in de user interface met “–”
 • Als je “Melding wanneer de backup mislukt” uitzet, worden de groupen, notifcation template en de melding bij einde backup gedisabled.
 • Spatie uit service path variabele beschermd na security auditing, door quotes eromheen te plaatsen.
 • Notificaties worden nog steeds verstuurd, ook al bestaat de server_down status
 • Een kijk account kan geen processen in quarantaine zetten via het notifications scherm
 • Groepen die nog gebruikt worden in two-factor authentication, backup en op andere plaatsen kunnen niet verwijderd worden.
 • Meldingen sjabloon die nog gebruikt worden in two-factor authentication, backup en op andere plaatsen kunnen niet verwijderd worden.
 • Wanneer een systeem in Kopie Instellingen als Nieuw wordt geconfigureerd, zal ook de File Template aangemaakt worden. Daarnaast als je geen systemen hebt gekozen, komt er een waarschuwing.
 • Bij Sum/ Users / Meldingen is de checkbox bij notifications nu ook voorzien van de nieuwste styling.
 • De notificaiton template dag en nacht instellingen netter gestyled, zodat het niet meer verspringt en gebruiksvriendelijker is.
 • Holidays aangepast aan de nieuwste styling.
____________________

Oktober 2021

Changelog VDSS 09.06.05


Nieuwe features

 • Definitief verwijderen van bestanden wordt genotificeerd.
____________________

Oktober 2021

Changelog VDSS 09.06.04


Fixes en verbeteringen

 • Directories kunnen geheel uit de monitoring worden gehaald via het rules menu, om te zorgen dat deze niet in de rapportage of SIEM systeem terecht komen, bijv. een tmp directory.
 • Ransomware settings kunnen voortaan per file worden ingesteld i.p.v. voor de gehele agent.
 • Bij alle gebeurtenissen kun je d.m.v. “Herlaad Uit”knop het herladen uitzetten, zodat je rustig de data kunt analyseren.
Sreenshot: Alle gebeurtenissen met nieuwe knop “Herlaad Uit”
 • In het Copy Settings scherm is duidelijk welke “Available Systems” de status “New” hebben, zodat je vooral in SaaS omgeving goed kunt zien welke systemen nog niet geconfigureerd zijn.
 • In het Copy Settings scherm is het nu mogelijk om alle instellingen te verwijderen en het systeem als status “New”, waarna je het systeem geheel opnieuw kunt configureren. Vooral in SaaS omgeving kan dit een handig zijn.
 • In het Normal User Menu zijn twee knoppen toegevoegd met daarin alle gebeurtenissen en meldingen van het systeem waarmee je werkt. Zodat je in het Normal User Menu snel toegang hebt tot informatie over dat systeem.
Screenshot: In Agent instellingen de extra knoppen met Meldingen en Alle gebeurtenissen voor deze agent
 • In VDDS Show wordt per folder aangegeven hoeveel agents er achter zitten.
 • Ter voorkoming van een lawine aan notificaties is de volgende feature ingebouwd: Wanneer een Agent een process in quarantaine zet, maar deze maar blijft proberen op te starten, komt er voortaan twee keer een melding dat hij probeert te starten en daarna één melding per 15 minuten hoevaak hij het geprobeerd heeft.
 • In Copy Settings is een “wait a moment” ingebouwd als de actie langer duurt dan 4.
 • Inventory heeft een “Herlaad” knop, zodat bij installatie van een nieuwe agent er niet op de automatische refresh hoeft te worden gewacht.
 • Wanneer de groepen van een agent gekopieerd worden, wordt dit nu correct gekopieerd, zonder dat er een oude groep blijft staan.
 • Notificatie settings blijven nu aanwezig ook na het deleten van een agent.
 • Agent verwijderen heeft een “Herlaad” knop, zodat je bij verwijderen niet op de automatische refresh hoeft te wachten.
 • Je kunt in het Copy Settings menu de templates niet meer verwijderen.
____________________

September 2021

Changelog VDSS 09.06.03


Fixes en verbeteringen

 • Het versturen van telegram berichten loopt niet meer vast bij notificeren aan reeds verwijderde groepen.
 • De berichten in de mails en telegram meldingen zijn taalkundig verbeterd.
____________________

November 2021

Changelog VDSS 09.06.01


Nieuwe features VDSS

 • Update van Agents kan nu ook via een beveiligde verbinding.
Screenshot: Update agent
 • Agent is aangepast, zodat bij drukte de Agent zich ook blijft aanmelden bij de server.
 • Agent kan geïnstalleerd worden via MSI installer.
 • Server performance verbeterd wanneer een Agent niet reageert.
 • Bij het toevoegen van files aan de monitoring worden de auditing settings automatisch aangepast.
 • Agent software kan gedownload worden vanuit de user interface.
 • Betrouwbare processen/applicaties en IP adressen zijn rechtstreeks vanuit het meldingen scherm uit quarantaine te halen.
Screenshot: direct link in meldingen
 • Quarantaine mogelijkheden toegevoegd.
 • Paginanummering verbeterd in alle gebeurtenissen en meldingen scherm.
 • Groep instellingen van een Agent kunnen nu ook gekopieerd worden naar andere Agents, vanuit het super user menu.
Screenshot: groepen in kopie instellingen
____________________

mei 2021

Changelog VDSS 09.06.00


Nieuwe features VDSS 09.06.00

 • Telegram: Het is nu naast email en sms ook mogelijk om via Telegram notificaties te ontvangen. Telegram lijkt erg op WhatsApp, het is een applicatie waarmee je met elkaar kunt communiceren en foto’s, berichten, etc. kan versturen. Waar WhatsApp zich echter kenbaar maakt met je gsm, heb je voor Telegram een account nodig. Dit zorgt ervoor dat Telegram gemakkelijk op veel apparaten kan worden gebruikt en niet alleen op de mobiel.
Screenshot: gebruikersmeldingen in Email, SMS en Telegram
 • Extra informatie in personal settings: Hier is informatie opgenomen, zodat in 1 oogopslag te zien is van welke groep je lid bent en tot welke componenten je welke rechten hebt.
Screenshot: Extra informatie in personal settings
 • Dashboard: In het dashboard kan nu ook de “Show”, “meldingen” en “alle gebeurtenissen” pagina’s opgenomen worden. Deze kunnen gerouleerd worden getoond in het dashboard samen met andere Dash-items.

Fixes en verbeteringen VDSS 09.06.00

 • De personal settings hebben een nieuwe layout gekregen en zijn verhuisd van het Normal User Menu naar de rechter bovenkant van het scherm.
Screenshot: Vernieuwde personal settings
 • Als de auditing settings verkeerd zijn ingesteld, wordt voortaan een alarm verstuurd en ook een ok als deze worden gecorrigeerd.
 • Kalender heeft een nieuwe stijling.
 • De mapnaam voor het groeperen van componenten, kunnen nu worden aangepast.
 • De POC (proof of concept) start in https.
 • Bij white label wordt de juiste naam nu weergegeven bij de backup procedure.Verbeterde veldcontrole in tijdsframe en vertrouwde processen.
 • Bij een herstart wordt de foutmelding “wrong license” een paar seconden uitgesteld.
 • Bij toevoegen van bestandsnamen in Agent instellingen, worden ingevulde bestandsnamen ingevoerd en lege bestandsnamen genegeerd.
____________________

december 2020

Changelog VDSS 09.05.07


Kleine aanpassing VDSS 09.05.07

 • aanpassing van VDSS voor white labeling Cyber Data Defense
____________________

14 december 2020

Changelog VDSS 09.05.06


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.06

 • In de vertrouwde processen windows wordt de backslash nu ook in de database weggeschreven
____________________

7 december 2020

Changelog VDSS 09.05.05


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.05

 • Nieuwe gebruikersinterface
Meldingen in VDSS
 • Ondersteuning van Linux en macOS
 • De kleuren van de VDSS User Interface zijn per gebruiker instelbaar en gemoderniseerd. Hiermee kan elke gebruiker zijn eigen kleur kiezen voor alarmen
____________________

Mei 2020

Changelog VDSS 09.05.04


Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.04

Afbeelding: New agent tag
 • Kopiëren van instellingen mogelijk gemaakt naar andere Agents
 • Encryptie/Security gericht aangepast
 • Ook bestanden zonder punt worden gemeld bij verwijderen
 • Placeholders geplaatst in tekstvlakken met daarin voorbeelden
 • Status bij het handmatig starten van de backup wordt continue weergegeven
 • Status bij een upgrade van Agents wordt weergegeven
 • Gebruiker die met applicatie werkt krijgt een popup als deze gestopt wordt wegens ransomware dreiging
 • Waarschuwing als je email of sms bij gebruiker invult, maar het is niet geconfigureerd
 • Bij het aanklikken van de helpdocumentatie in de Show zullen de groepen niet meer inklappen
 • From Email ID is geen verplicht veld meer
 • Tekstueel is de filtering van files veranderd in de User Interface naar regels ( geblokkeerde en altijd gemelde meldingen)
 • File Audit alarm blijft staan totdat file verwijderd is uit monitoring of de settings goed gezet zijn
 • Index Out of Range melding als Sessie has expired verholpen
 • Wisselen in Show Detail pagina verbeterd tussen verschillende Agents
 • De Y-as wordt goed onthouden bij meerdere regels met dash items in het dashboard
 • Help documentatie is uitgebreid
____________________

Maart 2020

Changelog VDSS 09.05.03

Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.03

 • Bij toevoegen folder / bestand in de monitoring worden automatisch de Auditing Settings gecheckt
 • Als een file niet correct in de monitoring is gezet, volgt nu een OK als alle settings wel juist zijn.
 • Failed Logins worden nu gemeld met een Alarm status
 • Show geeft ook Warnings weer, naast OK en Alarm
 • OK melding bij starten van de Agent
 • De melding van een missing file wordt 1 keer verstuurd door de Agent
 • Bij Edit, Delete en Help icoontjes wordt ondersteunende tekst getoond
 • De balken in de Show zijn nu in zijn geheel clickable
 • Pointer verschijnt bij hovering over de login knop
 • In het Super User Menu is Dashboard verandert in Dashboard Items
 • Ransomware Settings tab heet nu Ransomware
 • Licentie Check van de Server bij opstarten is robuuster
 • Standaard sorteringen voor nieuwe gebruikers aangepast
 • Read license knop van de Agent setup werkt
 • Gebruikersnaam blijft hoofdletter gevoelig bij het verwijderen uit een groep
 • Na installatie van de Server worden de installatie logfiles verwijderd
 • Agent ontvangt altijd de Server Key voor een foutloze communicatie
 • Tijd bij bestandsmeldingen is accurater
 • De Service van de VDSS server is verbeterd, zodat herstart Windows server niet meer nodig is
 • Help link gefixt in Super User Menu en Dashboard Items
 • Help documentatie is uitgebreid

December 2019

Changelog VDSS 09.05.02

 • Ondersteuning voor white labeling

November 2019

Changelog VDSS 09.05.01

Fixes en verbeteringen VDSS 09.05.01
 • Meldingenscherm is grafisch aangepast
  meldingenscherm
  Screenshot: meldingenscherm
 • Ransomware notifications die geacknowledged zijn, zullen niet meer verwijderd worden, maar blijven totdat het gevaar geweken is
 • Nieuwe gebruikers kunnen reports aanmaken
 • Na het instellen van een periode bij reports, werkt voortaan alleen de handmatige refresh. De automatische refresh wordt dan uitgeschakeld
 • Report Refresh rate persoonlijk instelbaar
  persoonlijke instellingen
  Screenshot: persoonlijke instellingen Refresh Rate
 • De juiste status wordt opgeslagen in reports, ook als een actie op je bestanden niet genotificeerd wordt via email of sms
 • Bij het starten van een VDSS Agent, wordt dat als status OK genotificeerd
 • Hash file op Agent wordt niet meer groter
 • In de lijst met processen die gestopt worden, worden alleen de verantwoordelijke (child) processen getoond
  killing processes
  Screenshot: Killing processes in Details scherm
 • Wanneer een Firewall regel wordt gewijzigd, zal dit ook in de User Interface bijgewerkt worden
 • Bestanden zonder punt worden nu als Files of Directories behandeld, Agent meldt dit nu
 • Performance verbeterd als Meldingen tabel meer dan 1 miljoen records bevat
 • Performance verbeterd als er meer dan 80 miljoen records opgeslagen zijn
 • Performance verbeterd als er complete disken in bewaking worden
 • Opgenomen, zonder opgave van belangrijke bestanden op deze disk

Oktober 2019

Changelog VDSS 09.05.00
Nieuwe feature VDSS 09.05.00
 • Upgraded Encryptie

September 2019

Changelog VDSS 09.04.00
Nieuwe feature VDSS 09.04.00

Ransomware

 • Ransomware wordt ter plaatse gestopt
 • Werkstations worden geblokkeerd door de firewall wanneer een ransomware attack wordt gedetecteerd
 • Processen (in latere gevallen ook de parent processen) zullen onmiddellijk worden gestopt, wanneer gevoelige gegevens worden aangevallen
 • Mogelijkheid om vertrouwde processen en vertrouwde IP-adressen op te geven

ransomware detectie

Screenshot: killing process and randsomware attack in notifications

Fixes en verbeteringen VDSS 09.04.00
 • Upgrade van gebruikersinterface voltooid
 • MSSQL vervangen door localDB
 • Slashes in bestandsinstellingen worden opgeslagen in database met /